Oppdrett og avl

rpvhkSiden den portugisiske vannhund første kom til Norge, har rasen vokst og nå ser vi en betydelig økning i registrerte kull.

Oppdrett av raser med en så begrenset genetisk populasjon som portugisiske vannhund er en utfordring og krever at vi må ta vårt ansvar for helse og gjøre vårt beste for å få en så sterk og genetisk variert genbase som mulig.

RPVH arbeider for at avl og utvikling av det portugisiske vannhund skal være målrettet, langsiktig og bærekraftig slik at den ikke fører til mangler i helse, mentalitet, funksjon, eller tømmer rasen for genetisk variasjon.

Som et ledd i å forbedre og utvikle rasen har RPVH innført nye retningslinjer basert på NKK og FCI sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

Regler for å få godkjent kull på valpelisten

 • Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament.
 • Alle valpekull skal rapporteres ved parring uansett om oppdretter har kennelnavn eller ikke.
 • Oppdretter velger om de vil at kullet skal legges ut på klubben valpeliste,
  • Enten ved parring
  • Etter ultralyd når man vet om det blir valper
  • Senest når valpene er 14 dager gamle

For avl og oppdrett

 • Minst en av foreldrene må være optigentestet/prcd_PRA med resultat Normal/Clear.
  Hund som ved DNA test viser seg å være bærer av doble anlegg for PRA (Optigen resultat Affected) skal ikke brukes i avl. Hund som viser seg å være bærere av enkelt anlegg for PRA (Optigen resultat Carrier) kan brukes i avl, men kun i kombinasjon med genetisk/arvet frikjent hund (Optigen resultat Normal).
 • Foreldredyrene må være fri for HD.
 • Foreldredyrene skal ha øyelysingsresultat som ikke er eldre enn ett år.
 • En tispe skal ikke parres før den er fylte 2år.
 • En tispe som har fylt 7 år bør ikke brukes i avl. Ved parring etter fylte 7 år forlanges attest fra veterinær på helsetilstand.
 • En tispe som har gjennomgått 2 keisersnitt skal ikke brukes videre i avl.
 • En hannhund skal ikke være far til mer enn 5% av populasjonen de siste 5 år.
 • Forbudt er i henhold til Hundesport 1-10 må ikke far parres med datter, mor med sønn eller helsøsken med hverandre.

Innavlsgraden i hver enkelt avlskombinasjon skal ikke være større enn 6,25%

Foruten disse krav anbefaler RPVH også:

 • At minst en av foreldrene er testet for JDCM/Cardio med resultat 1-1
 • Avlsdyrene bør ikke ha noen eksteriøre diskvalifiserende feil som gitt i rasestandarden
 • Parring som med tilgjengelig informasjon øker risken for alvorlig sykdom eller funksjonshindringer hos avkommene skal unnvikes(Kilde: http://rpvh.dinstudio.se/empty_8.html)
Reklamer